TVC và Viral Clip

Cuộc sống không có chữ “Giá như”

– Viral clip: Cuộc sống không có chữ “giá như”.

– Sản phẩm: An Khoa Trạng Nguyên

– Khách hàng: Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ

– Đơn vị sản xuất: Hãng thông tấn Việt (Vietnews)

Related Posts

Trả lời