Chương trình TV

Nhịp cầu khuyến nông: Tiêu thụ ổn định nhờ canh tác an toàn

Nội dung chính: Tiêu thụ ổn định nhờ canh tác an toàn, Quản lý môi trường nuôi thuỷ sản tránh hao hụt trong mùa mưa bão.

Đơn vị sản xuất: Hãng thông tấn Việt (Vietnews)

Related Posts

Trả lời