Trang chủ

/

Sản phẩm

Tự hào hàng Việt Nam: sản phẩm công nghiệp nông thôn trên thị trường

Chương trình “Nông dân với Hợp tác xã Nông nghiệp” phát sóng trong khung giờ “Bạn của nhà nông” trên Kênh VTV2 năm 2015, 2016

Chủ đề: Tìm hiểu sự phát triển của các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên thị trường