Trang chủ

/

Sản phẩm

Tự hào hàng Việt Nam: Tình hình chất lượng dịch vụ tại Việt Nam đối với khách du lịch

Chương trình “Nông dân với Hợp tác xã Nông nghiệp” phát sóng trong khung giờ “Bạn của nhà nông” trên Kênh VTV2 năm 2015, 2016

 

Chủ đề: Tình hình chất lượng dịch vụ tại Việt Nam đối với khách du lịch