Trang chủ

/

Sản phẩm

Tự hào hàng Việt Nam: Thực trạng tiêu dùng đối với hoa quả Việt hiện nay

Chương trình “Nông dân với Hợp tác xã Nông nghiệp” phát sóng trong khung giờ “Bạn của nhà nông” trên Kênh VTV2 năm 2015, 2016

 

Chủ đề: Thực trạng tiêu dùng đối với hoa quả Việt hiện nay