Trang chủ

/

Sản phẩm

Tự hào hàng Việt Nam: Đẩy mạnh xây dựng nông sản Việt có thương hiệu

Chương trình “Nông dân với Hợp tác xã Nông nghiệp” phát sóng trong khung giờ “Bạn của nhà nông” trên Kênh VTV2 năm 2015, 2016

Chủ đề: Thực trạng xây dựng thương hiệu nông sản tại Việt Nam hiện nay