Trang chủ

/

Sản phẩm

Tài trợ quảng cáo trong chương trình “Bản tin thị trường nông sản”

Chương trình phát sóng hàng ngày trên kênh VTV1

Chương trình  được phát sóng trong các năm 2011, 2012.