Trang chủ

/

Sản phẩm

Sản xuất chương trình “Nhà nông cần biết”

Thể loại phổ biến kiến thức, phát sóng hằng ngày trên VTV2 trong các năm 2013, 2014.

 

Chương trình " cung cấp đầy đủ các thông tin, kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm cho nông dân về kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật cây trồng, giúp nông dân hiểu biết hơn và vận dụng có hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp cũng như kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.