Trang chủ

/

Sản phẩm

Sản xuất chương trình “Bạn của nhà nông”

Thể loại phóng sự phát sóng trên VTV2 trong các năm 2011, 2012, 2013

 + Chương trình cung cấp những kiến thức cần thiết về khoa học kỹ thuật, giống cây trồng,…. phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

 + Góp phần hình thành kênh kết nối thông tin giữa người nông dân và các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với các doanh nghiệp thương mại và các cấp quản lý nông nghiệp

+ Tiếp cận trực tiếp với người nông dân, là người bạn đồng hành tin cậy với người nông dân.