Trang chủ

/

Sản phẩm

Sản xuất TVC: Phân bón phức hợp DAP Đình Vũ

Phân bón phức hợp DAP Đình Vũ: Sản phẩm thuộc công ty cổ phần phân đạm DAP - VINACHEM

 

Phân bón phức hợp DAP Đình Vũ được sản xuất với công nghệ tiên tiến có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất lên đến 61%