Trang chủ

/

Sản phẩm

Nông dân với Hợp tác xã nông nghiệp: Phát triển làng nghề miến dong

Giới thiệu mô hình hợp tác xã hiệu quả, những thuận lợi, khó khăn mà các HTX đang gặp phải, qua đó chia sẻ kinh nghiệm để giúp người nông dân xây dựng HTX, thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hợp tác xã Minh Hồng liên kết phát triển làng nghề miến dong

Chương trình "Nông dân với Hợp tác xã nông nghiệp" phát sóng trong khung giờ "Bạn của Nhà nông" trên kênh VTV2 năm 2015, 2016

Tiểu phẩm ngắn cung cấp thông tin kỹ thuật nông nghiệp theo phong cách mới, có chuyên gia nông nghiệp trả lời